Category Archives: สมุนไพรลดความอยากอาหาร

หญ้าดอกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vernonia cinerea (L) Less. ชื่อวงศ์ : COMPOSITAE ชื่ออื่น ๆ : ก้านธูป หญ้าหมอน้อย เสือสามขา หญ้าสามวัน ผ้ำสามวัน ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรียงเวียน ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง สีม่วง ผลแห้ง การขยายพันธุ์ : ใช้เมล็ด เล่าเรื่องหญ้าหมอน้อย หญ้าดอกขาว จัดเป็นวัชพืชชั้นดี ที่มีไว้ก็เหมือนมีหมออยู่ข้างกาย ดังชื่อที่ว่าหมอน้อย น่าจะหมายถึงสรรพคุณที่สามารถรักษาได้สารพัดของเจ้าหญ้าดอกขาวนี้นั่นเอง จากคำบอกเล่าของหมอยาพื้นบ้าน คุณตาส่วน สีมะพริก ท่านว่า หญ้าหมอน้อยนี้ดีเป็นยาแก้ไข้ที่ใกล้มือที่สุด