Category Archives: สมุนไพรแก้เบาหวาน

ปอกะบิด

ปอกะบิด ช่วยลดน้ำตาลในเลือด รักษาเบาหวานได้จริง แต่ สธ. ยืนยัน ปอกะบิดยังทดแทนยารักษาเบาหวานไม่ได้ แนะไม่ควรทานติดต่อกันเกิน 7 วัน เพราะอาจทำลายตับไต ควรหมั่นสับเปลี่ยนสมุนไพรเรื่อย ๆ ป้องกันโรคแทรกซ้อน ปอกะบิด หรือปอบิด สมุนไพรที่ได้ยินชื่อบ่อยในช่วงนี้ เพราะทราบกันดีว่ามีสรรพคุณรักษาโรคเบาหวาน ซึ่งก็ช่วยได้จริง แต่ผู้ป่วยเบาหวานหลายคนไม่เข้าใจวิธีการใช้สมุนไพรที่ดีพอ เมื่อใช้แบบผิด ๆ ก็อาจเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ อย่างที่มีการพบผู้ป่วยบางรายมีอาการไตวาย แต่วันนี้เรามีคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่อยากใช้ หรือกำลังใช้สมุนไพรปอกะบิดมาบอกให้ทราบกัน โดย นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ให้ข้อมูลว่า แม้จากรายงานการวิจัยจะพบว่า ปอกะบิดมีผลในการรักษาเบาหวานสามารถลดน้ำตาลในหนูทดลองได้ แต่ก็มีผลข้างเคียงสามารถทำลายตับหนู และเกิดการกระตุ้นหัวใจในกบได้ ดังนั้น ผู้ที่จะใช้ต้องตรวจภาวะการทำงานของตับไตอย่างสม่ำเสมอทุก