Category Archives: สมุนไพรขจัดสารพิษ

หมากเม่า

หมากเม่า ผลไม้พื้นบ้าน ขจัดสารพิษ ต้านมะเร็ง 36,706อ่าน 176 หมากเม่า มะเม่า หมากเม่า (หมอชาวบ้าน) โดย สุภาภรณ์ เลขวัต, อุบลวรรณา ศรีมงคลลักษณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) หมากเม่า หรือ มะเม่า ผลไม้พื้นบ้านที่ให้ประโยชน์ได้หลายส่วน เป็นอีกหนึ่งตำรับยาไทยที่คนไทยควรรู้จัก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Antidesma thwaitesianum Muell.Arg ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อท้องถิ่น : มะเม่า ต้นเม่า (ภาคกลาง) หมากเม่า (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หมากเม้า บ่าเหม้า